miércoles, 5 de septiembre de 2012

Taller de teatre per a nens - Rebeca Gonzalez

El teatre suposa la possibilitat de canviar de vida, posar-se en la pell dels altres i  construir-ne un paper des on poder mirar cap a un mateix, des de fora de la pròpia vida o personalitat. Si tenim en compte que el teatre és tot això, veurem que, des d’una vessant terapèutica, pot ser utilitzat per ajudar a la gent a conèixer-se més i, per tant,  a comprendre millor el que sent, el que li passa i aconseguir eines apropiades per acompanyar als nens en el seu procés de desenvolupament.
El teatre, també,  ha de ser considerat com un exercici força interessant i complert, capaç de repercutir en el propi actor i en el desenvolupament de la seva vida quotidiana, així com també de la pròpia percepció del món en que viu ajudant a la seva integració social.
Des de el teatre es pot aconseguir el desenvolupament més ràpid de les intel·ligències múltiples:
Lingüística
Musical
Lògica -matemàtica
Cinètica -corporal
Visual espacial
Naturalista
Intra -personal
Interpersonal

L’ensenyament tradicional s’ha centrat prioritàriament en la intel·ligència lingüística i la matemàtica, però com que la intel·ligència és multidimensional, s’ha d’ampliar el camp amb la finalitat d’incloure les habilitats, hàbits, actituds i estratègies de les altres intel·ligències. Amb l’ajuda del teatre els nens podem trobar diferents vies de comunicació utilitzant jocs,dinàmiques de grup,cos i veu. Si ensenyem de forma múltiple, augmentem la possibilitat de què els nens puguin desenvolupar millor les seves connexions neurològiques

Objectiu General:
-Fomentar el coneixement holístic (ment, cos i emoció) a través de tècniques teatrals per potenciar l'autoestima  com membre individual i que pertany a una comunitat, i així afavorir la interrelació entre les persones , tan important en l’àmbit de l’educació.
  
Objectius específics:
- Conèixer el cos i la seva potencialitat
- Destruir barreres i llocs comuns
- Afavorir la inter-comunicació social
- Desenvolupar intel·ligències múltiples: artístic creativa, corporal i oral
- Desenvolupar una visió pluralista de la ment
- Entendre al nen/a com esser bio -psico- soci -espiritual

Objectius operatius:
- Aprendre tècniques de relaxació per controlar el sentit, la ment i les emocions.
- Adquirir eines per aplicar en el dia a dia.
- Ampliar i reforçar l’auto concepte.
- Alleujar l'estrès
- Proporcionar l'autocontrol
- Aprendre tècniques d'expressió corporal
- Configuració dels personatges
-  Modulació de la veu i dicció
- Coneixement de texts teatrals adients a la seva edat.
- Utilitzar tècniques de memorització
- Representació teatral davant de públic com a recopilació dels coneixement adquirits.
 Les classes es basen en una metodologia holística on es treballen les dimensions bàsiques:
- Expressivitat,improvisació i joc. 
- Física
- Sistema visual - auditiu -  cinestèsia.
- Sistema kinesològic
- Expressió corporal: dansa, moviment i coneixement de l'espai
- Respiració amb mi mateix i amb l'entorn
- Mental: Memorització de text, autocontrol i concentració mental
- Veu i dicció


La organització  és trimestral:

Primer trimestre: coneixement de un mateix amb tècniques de grup, de percepció i riure –teràpia.
Primer coneixements veu i dicció de manera teòrica- pràctica.
Improvisacions:jocs de rols, monòlegs ,diàlegs,compartir escenari.
Tabula de exercicis corporals i correcció corporal.

Segon trimestre:
Tabula de exercicis corporals i correcció corporal.
Expressió corporals
Introducció de textos.
Elecció de textos de manera personalitzada.

Tercer trimestre:
Tabula de exercicis corporals ,correcció corporal.
Veu i text.
Organització ,creació i representació d’una obra teatral.

 Rebeca Gonzalez
                                                                                                              Pedagoga teatral.
                                                                                                                   Tlf:636991016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario